Obchodné podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Pred objednaním si prosím prečítajte tieto obchodné podmienky.

Predávajúcim je prevádzka Kejkáreň, zapísaná v živnostenskom registri ako Zuzana Čižmanská. 

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru je Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M.R.Štefánika 24 93403 Levice.

OBJEDNÁVKA

Koláče si môžete objednať telefonicky na čísle 0949 003 933, mailom na adrese ochutnaj@kejkaren.sk alebo na sociálnych sieťach.

Pokiaľ potrebujete svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť, zmenu treba oznámiť čím skôr, najneskôr však 3 dni pred doručením objednávky. Inak nebude akceptovaná.

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov sú vrátane všetkých daní konečné. Nie som platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. V prípade záujmu sú náklady na doručenie špecifikované pri objednávke. 

Platba za objednávku prebieha vystavením faktúry, pri prevzatí objednávky  v prevádzke Kejkáreň, Turecký rad 3/A, Levice.

VÝROBKY

Všetky koláče sú vyrábané mnou a v prevádzke. Na ich výrobu používam skutočné maslo, vajíčka, smotanu.

Ich trvanlivosť je minimálne 48 hodín, avšak len pri správnom skladovaní. Chladničkové dezerty sa musia skladovať v uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 8 stupňov a suché koláče v uzatvorených nádobách pri izbovej teplote.

ZLOŽENIE VÝROBKOV

Spôsob vyhotovenia ako aj samotná výroba produktu je zaznamená v interných smerniciach. Kupujúci je pri prevzatí objednávky oboznámený o použitých alergénoch. Detailné zloženie produktu je k nahliadnutiu na prevádzke na vyžiadanie. Upozorňujem, že všetky koláče sú pripravované na mieste, kde sa spracováva múka, vajíčka aj orechy a preto môžu obsahovať ich stopy.

Zoznam alergénov je nasledovný:

1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut, alebo ich hybridne odrody a výrobky z nich).

2. Kôrovce a výrobky z nich.

3. Vajcia a výrobky z nich.

4. Ryby a výrobky z nich.

5. Arašídy a výrobky z nich.

6. Sójové zrná a výrobky z nich.

7. Mlieko a výrobky z neho, laktóza.

8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.

9. Zeler a výrobky z neho.

10. Horčica a výrobky z nej.

11. Sezamové semená a výrobky z nich.

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l /konzervanty/.

13. Vlčí bôb a výrobky z neho.

14. Mäkkýše a výrobky z nich.

VYZDVIHNUTIE OBJEDNÁVKY

Odber objednávky je možný len osobne na adrese prevádzky – Kejkáreň, Turecký rad 3/A v Leviciach. V špeciálnom prípade a po dohode viem zabezpečiť dodanie objednávky na vami zvolenú adresu. Táto služba je spoplatnená podľa vopred dohodnutej sumy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ak máte pocit, že sme sa v niečom nezhodli, dajte mi to vedieť najneskôr do 24 hodín od zakúpenia objednávky. Ak sa mi Váš problém nepodarí vyriešiť v spokojnosti všetkých, budem postupovať podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a tohto reklamačného poriadku. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o kúpe tovaru. 

  1. Skontrolujte si objednávku hneď pri preberaní. Za vzniknuté poškodenia po preberaní, či nesprávnom skladovaní nezodpovedám. 
  2. Myslite na to, že chuť je subjektívna a nie je dôvodom k reklamácii. 
  3. Ak som Vám zabudla vydať doklad o zaplatení, prosím vypýtajte si ho. 
  4. V prípade nedodržania dohodnutých a merateľných podmienok (veľkosť, hmotnosť, cena) máte právo na okamžité odstránenie chyby, vrátenie tovaru alebo na iné, pre obe strany vyhovujúce vyrovnanie zisteného problému.
  5. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci. Originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.

Daňový subjekt:

Zuzana Čižmanská, Pri Podlužianke 1921/1, Levice 934 01

IČO: 53383800 DIČ: 1083620318

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.